Новини

Токаєв змінив військову доктрину Казахстану

Dobroslav Radkovskiy ZSU

Президент Касим-Жомарт Токаєв змінив військову доктрину Казахстану, передає Kaztag

«Внести до указу президента Республіки Казахстан від 29 вересня 2017 року № 554 «Про затвердження військової доктрини Республіки Казахстан» такі зміни та доповнення: у військовій доктрині Республіки Казахстан, затвердженій вищезгаданим указом: заголовок «1. Введення» викласти у такій редакції: «Розділ 1. Введення»; у пункті 5: підпункт 2) виключити», — йдеться в указі Токаєва.

Частина правок спрямовано заміну слова «заголовок» на «розділ», як зазначено у цитаті, але переважна більшість змін торкнулася фундаментальних формулювань доктрини. Документ містить винятки зі старої доктрини та доповнення до неї. У новій доктрині зміни торкнулися питань кібератак, військової взаємодії з Росією та інших сфер. Подальший текст змін, затверджених Токаєвим, окрім тих, що вже вказані у цитаті, КазТАГ наводить повністю:

Заголовок «2. Аналіз поточної ситуації» викласти у такій редакції:

«Розділ 2. Аналіз поточної ситуації»;

заголовок «2.1. Основні умови та фактори, що впливають на військову безпеку та військові загрози Республіці Казахстан» викласти у такій редакції:

«Глава 1. Основні умови та фактори, що впливають на військову безпеку та військові загрози Республіці Казахстан»;

у пункті 8:

підпункт 4) викласти у такій редакції:

«4) нарощування обсягів зброї масового ураження світі, і навіть створення зброї масового впливу, побудованого на нових фізичних принципах;»;

у пункті 9:

підпункт 5) викласти у такій редакції:

«5) здійснення програмно-технічного впливу (кібератак) на інформаційні системи військової організації держави, системи забезпечення життєдіяльності країни з метою дестабілізації обстановки в державі, зниження її військового та військово-економічного потенціалів.»;

пункт 10 викласти у такій редакції:

«10. З сучасних умов і чинників, військову загрозу Республіці Казахстан можуть представляти:»;

заголовок «2.2. Характер сучасних військових конфліктів» викласти у такій редакції:

«Глава 2. Характер сучасних військових конфліктів»;

пункт 13 викласти у такій редакції:

«13. З метою досягнення військово-політичних та військово-стратегічних цілей може здійснюватися демонстрація військової сили для втягування протилежної держави чи держав регіону до «перегонів озброєнь», виснаження їхніх ресурсів та можливостей у збройному протиборстві.

До розв’язання військового конфлікту та під час збройної боротьби може здійснюватися програмно-технічний вплив (кібератаки) на інформаційні системи військової організації держави, системи забезпечення життєдіяльності країни з метою дестабілізації обстановки у державі, зниження її військового та військово-економічного потенціалів.

Може проводитися посилена дія в інформаційному просторі з метою формування негативного фону навколо держави на світовій арені.»;

заголовок «2.3. Поточний стан у галузі військової безпеки Республіки Казахстан» викласти в такій редакції:

«Глава 3. Поточний стан у сфері військової безпеки Республіки Казахстан»;

пункти 18 та 19 викласти у такій редакції:

«18. Збільшено бойовий потенціал сухопутного, військово-повітряного та військово-морського компонента військової організації держави за рахунок створення необхідного комплекту військ (сил), озброєння, військової техніки та запасів матеріальних засобів на стратегічних напрямках.

У Збройних Силах створено підрозділи для організації протидії інформаційно-психологічному та програмно-технічному (кібер) впливу у військах. Ведеться робота з нарощування їх потенціалів та можливостей.

Проводиться системна робота щодо розвитку технічного та кадрового потенціалів, спрямована на формування сучасної проактивної системи захисту інформації на об’єктах інформатизації військового призначення.

В рамках інтеграції системи територіальної оборони до загальної системи забезпечення військової безпеки та оборони держави створено орган управління територіальної оборони у складі Збройних Сил. В інтересах забезпечення оперативності реагування на військові загрози державі вживаються заходи щодо посилення повітряно-транспортних можливостей Збройних Сил, інших військ та військових формувань.

  1. З метою підвищення мобільності військ та адекватного реагування на сучасні загрози військовій безпеці послідовно та планомірно проводяться заходи щодо вдосконалення структури, посилення складу та розвитку інфраструктури Національної гвардії Республіки Казахстан.

Впроваджуються нові форми застосування та способи дій військ для вирішення завдань при кризових ситуаціях та припинення внутрішнього збройного конфлікту, у тому числі при забезпеченні правових режимів надзвичайної ситуації соціального характеру, надзвичайного та воєнного стану.»;

пункт 23 викласти у такій редакції:

«23. Для стійкого та безперервного забезпечення угруповань військ (сил) на стратегічних напрямках створено мобільні та стаціонарні компоненти тилового та технічного забезпечення Збройних Сил.»;

пункт 25 викласти у такій редакції:

«25. У рамках мобілізаційної підготовки держави реалізуються заходи для підвищення стійкості управління та організованого переведення економіки держави на воєнний час, задоволення потреб військової організації держави та населення в матеріальних резервах, забезпечення функціонування адміністративно-територіальних одиниць держави у період мобілізації, воєнного стану та у воєнний час.» ;

заголовок «3. Основні положення» викласти у такій редакції:

«Розділ 3. Основні положення»;

заголовок «3.1. Мета та принципи забезпечення військової безпеки Республіки Казахстан» викласти у такій редакції:

«Глава 4. Мета та принципи забезпечення військової безпеки Республіки Казахстан»;

заголовок «3.2. Напрями діяльності Республіки Казахстан у сферах забезпечення військової безпеки та оборони» викласти у такій редакції:

«Глава 5. Бачення у сфері військової безпеки та оборони Республіки Казахстан»;

після заголовка «Глава 5. Бачення в галузі військової безпеки та оборони Республіки Казахстан» доповнити пунктом 29-1 такого змісту:

«29-1. Республіка Казахстан націлена на забезпечення внутрішньої стабільності в країні, запобігання загрозам розв’язання військових конфліктів проти держави, розширення участі у забезпеченні міжнародної безпеки, боротьбі з міжнародним тероризмом та екстремізмом, а також підтримка військової організації держави у високому ступені готовності до збройного захисту Республіки Казахстан та її союзників.

Відповідні заходи передбачаються у межах напрямів діяльності у військово-політичній, військово-стратегічній та військово-економічній сферах, мобілізаційній підготовці, а також розвитку військової організації держави.»;

заголовок «3.2.1. Напрями діяльності у військово-політичній сфері» викласти у такій редакції:

«Параграф 1. Напрями діяльності у військово-політичній сфері»;

пункт 30 виключити;

пункт 32 викласти у такій редакції:

«32. Республіка Казахстан не розглядає жодну з держав як противник.»;

підпункт 6) пункту 33 викласти у такій редакції:

«6) вжиттям ефективних заходів для запобігання та припинення військових загроз Республіці Казахстан.»;

пункт 34 доповнити підпунктом 9) такого змісту:

«9) зміцнення партнерства та співробітництва з іншими державами та міжнародними організаціями з метою вдосконалення системи глобальної та регіональної безпеки.»;

заголовок «3.2.2. Напрями діяльності у військово-стратегічній сфері» викласти в наступній редакції:

«Параграф 2. Напрями діяльності у військово-стратегічній сфері»;

пункт 35 викласти у такій редакції:

«35. Діяльність у військово-стратегічній сфері націлена на підтримку готовності військової організації держави до забезпечення військової безпеки та оборони Республіки Казахстан.»;

у пункті 37:

підпункт 4) викласти у такій редакції:

«4) охорона державних та військових об’єктів біля Республіки Казахстан та її межами;»;

підпункт 6) викласти у такій редакції:

«6) запобігання та припинення диверсій, актів тероризму та сепаратистської діяльності;»;

підпункт 12) викласти у такій редакції:

«12) участь у миротворчих та інших операціях, а також виконання інших завдань та заходів відповідно до міжнародних договорів, ратифікованих Республікою Казахстан;»;

доповнити підпунктом 13) такого змісту:

«13) підготовка військового персоналу з метою забезпечення виконання міжнародних зобов’язань у рамках миротворчої діяльності Республіки Казахстан.»;

пункт 39 викласти у такій редакції:

«39. Вирішення прикордонного збройного конфлікту в прикордонному просторі Республіки Казахстан здійснюється Прикордонною службою спільно з Авіаційною службою, Прикордонною академією КНБ РК, іншими органами національної безпеки у взаємодії з органами управління, з’єднаннями та військовими частинами Збройних Сил та Національної гвардії Республіки Казахстан, за необхідності, можуть застосовуватися та кошти інших центральних державних та місцевих виконавчих органів.»;

заголовок «3.2.3. Напрями діяльності у військово-економічній сфері» викласти у такій редакції:

«Параграф 3. Напрями діяльності у військово-економічній сфері»;

пункт 47 викласти у такій редакції:

«47. Діяльність у військово-економічній сфері спрямована на задоволення потреб військової організації держави фінансовими, матеріально-технічними та іншими ресурсами у достатніх обсягах для функціонування у мирний та воєнний час та подальшого розвитку.»;

заголовок «3.2.4. Мобілізаційна підготовка Республіки Казахстан» викласти у такій редакції:

«Параграф 4. Мобілізаційна підготовка Республіки Казахстан»;

пункт 49 викласти у такій редакції:

«49. Заходи мобілізаційної підготовки Республіки Казахстан проводяться з метою забезпечення сталого управління державою у воєнний час, здійснення організованого переведення економіки держави з мирного на режим військового стану, забезпечення потреб військової організації держави та населення країни, функціонування галузей економіки та адміністративно-територіальних одиниць у зонах бойових дій та територіальної оборони на користь збройного захисту Республіки Казахстан.»;

заголовок «3.2.5. Напрями діяльності з розвитку військової організації Республіки Казахстан» викласти у такій редакції:

«Параграф 5. Напрями діяльності з розвитку військової організації Республіки Казахстан»;

пункт 51 викласти у такій редакції:

«51. Діяльність Республіки Казахстан щодо розвитку військової організації держави спрямована на забезпечення готовності до адекватного реагування на військові загрози Республіці Казахстан, у тому числі у складі сил колективної безпеки організацій, у яких складається Республіка Казахстан.»;

«51. Діяльність Республіки Казахстан щодо розвитку військової організації держави спрямована на забезпечення готовності до адекватного реагування на військові загрози Республіці Казахстан, у тому числі у складі сил колективної безпеки організацій, у яких складається Республіка Казахстан.»;

заголовок «3.3. Заходи щодо забезпечення військової безпеки Республіки Казахстан» викласти у такій редакції:

«Глава 6. Підходи до забезпечення військової безпеки Республіки Казахстан»;

заголовок «3.3.1. Підтримка бойової готовності Збройних Сил, інших військ та військових формувань Республіки Казахстан» викласти у такій редакції:

«Параграф 1. Підтримка бойової готовності Збройних Сил, інших військ та військових формувань Республіки Казахстан»;

у пункті 53:

підпункти 2) та 3) викласти у такій редакції:

«2) уточнення випадків, порядку та способів застосування Збройних Сил, інших військ та військових формувань, їх взаємодії та всебічного забезпечення;

3) уточнення завдань, обсягів та змісту заходів, що виконуються центральними державними та місцевими виконавчими органами, організаціями, що входять до складу військової організації держави, при забезпеченні військової безпеки та оборони держави шляхом щорічного уточнення документів Плану оборони держави;»;

доповнити підпунктом 4) такого змісту:

«4) систематизація нормативних правових актів у сфері оборони та військової безпеки Республіки Казахстан з допомогою Системи військового планирования.»;

у пункті 54:

доповнити підпунктом 2-1) такого змісту:

«2-1) розвиток Сил спеціальних операцій для ефективних дій у мирний та воєнний час у взаємодії з підрозділами спеціального призначення інших державних органів;»;

підпункт 4) викласти у такій редакції:

«4) нарощування радіолокаційного поля та підвищення потенціалу та можливостей військ щодо ведення протиповітряної та протиракетної оборони держави;»;

підпункт 6) викласти у такій редакції:

«6) вдосконалення системи територіальної оборони, будівництво інфраструктури та створення достатніх запасів матеріальних та інших засобів для нарощування потенціалу та можливостей територіальних військ;»;

пункт 55 доповнити підпунктом 4) такого змісту:

«4) підвищення її якісних параметрів за рахунок впровадження досягнень сучасної науки, техніки та технологій, передових методів навчання.»;

у пункті 56:

підпункт 1) викласти у такій редакції:

«1) удосконалення діяльності Національного центру управління обороною та оснащення сучасними засобами зв’язку та автоматизованими системами управління;»;

підпункт 4) викласти у такій редакції:

«4) впровадження вітчизняних технічних та програмних засобів для інформаційних ресурсів та систем військового призначення.»;

підпункти 1) та 2) пункту 57 викласти у такій редакції:

«1) розвиток Єдиної регіональної системи протиповітряної оборони Республіки Казахстан та Російської Федерації;

«2) створення базових елементів системи попередження про ракетний напад та контроль космічного простору.»;

підпункт 1) пункту 58 викласти у такій редакції:

«1) впровадження в ідеологічну та виховну роботу сучасних методик на користь підвищення морально-психологічної стійкості військовослужбовців;»;

у пункті 59:

абзац перший викласти у такій редакції:

«59. Основними заходами щодо підвищення інформаційної (кібер) безпеки є:»;

підпункти 1), 2), 3), 4) та 5) викласти у такій редакції:

«1) удосконалення нормативних правових актів у сфері забезпечення інформаційної (кібер) безпеки;

2) розвиток складу та структури системи інформаційної (кібер) безпеки, а також удосконалення форм та способів дій у кіберпросторі;

3) поетапне забезпечення підрозділів інформаційної (кібер) безпеки програмними, програмно-апаратними та технічними засобами та системами для ефективних дій у кіберпросторі та захисту інформаційних ресурсів;

4) підготовка висококваліфікованих кадрів для підрозділів інформаційної (кібер) безпеки;

5) організація взаємодії військової організації держави при забезпеченні інформаційної (кібер) безпеки;

доповнити підпунктом 6) такого змісту:

«6) проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у галузі інформаційної (кібер) безпеки.»;

2) пункті 61:

підпункти 3), 4) та 5) викласти у такій редакції:

«3) оснащення Прикордонної та Авіаційної служб КНБ РК сучасним озброєнням та військовою технікою, технічними засобами охорони кордону;

4) приведення інфраструктури Державного кордону у відповідність до її категорування та сучасних вимог;

5) підвищення ефективності взаємодії Прикордонної служби КНБ РК з центральними державними, місцевими виконавчими органами та населенням прикордонних районів у питаннях охорони Державного кордону, у тому числі у підводному середовищі казахстанського сектора Каспійського моря;»;

доповнити підпунктами 6), 7), 8) та 9) такого змісту:

«6) інтеграція об’єктів інформаційно-комунікаційної інфраструктури Прикордонної служби КНБ РК;

7) реалізація концепту «розумний кордон» та створення мобільних та ефективних сил реагування Прикордонної служби КНБ РК;

8) створення високошвидкісного транспортного середовища, збільшення пропускної спроможності орендованих каналів зв’язку для забезпечення функціонування інформаційних систем органів національної безпеки та розвиток інженерної інфраструктури охорони кордону;

9) переоснащення мереж зв’язку сучасними засобами зв’язку на пріоритетних ділянках кордону, модернізація існуючих мереж зв’язку.»;

у пункті 62:

абзац перший викласти у такій редакції:

«62. Основними заходами щодо вдосконалення територіальної оборони є:»;

підпункти 1) та 2) викласти у такій редакції:

«1) розвиток системи управління територіальною обороною;

2) удосконалення законодавства у сфері територіальної оборони;»;

у пункті 63:

доповнити підпунктом 1-1) такого змісту:

«1-1) дотримання єдиної військово-технічної політики у питаннях оснащення Збройних Сил, інших військ та військових формувань засобами зв’язку та управління, озброєнням, технікою та боєприпасами з урахуванням можливості їх спільного застосування;»;

підпункти 2) та 3) викласти у такій редакції:

«2) оснащення зразками озброєння та військової техніки, які відповідають вимогам військ (сил);

3) розробка нових військових національних стандартів, у тому числі для виробництва (модернізації) озброєння та військової техніки, військово-технічного майна та надання послуг, необхідних для Збройних Сил, інших військ та військових формувань;»;

підпункт 1) пункту 64 виключити;

підпункт 4) пункту 65 викласти у такій редакції:

«4) оптимізація складу та структури військових кафедр при організаціях вищої та (або) післявузівської освіти, підготовка в них необхідної кількості військово-навченого резерву;»;

у пункті 66:

підпункт 1) викласти у такій редакції:

«1) підвищення військово-наукового потенціалу у Збройних Силах, інших військах та військових формуваннях за рахунок збільшення числа та підвищення якості підготовки військових наукових кадрів;»;

підпункт 5) викласти у такій редакції:

«5) залучення провідних фахівців з інших галузей науки до виконання військово-наукових досліджень;»;

доповнити підпунктами 6) та 7) такого змісту:

«6) використання можливостей державно-приватного партнерства під час проведення та забезпечення військово-наукових досліджень;

7) застосування військово-громадянської інтеграції наукових, освітніх організацій та установ у рамках науково-технічної діяльності в галузі оборони та військової безпеки Республіки Казахстан.»;

заголовок «3.3.2. Підтримка мобілізаційної готовності держави» викласти у такій редакції:

«Параграф 2. Підтримка мобілізаційної готовності держави»;

у пункті 67:

підпункт 1) викласти у такій редакції:

«1) удосконалення системи контролю, оцінки стану та координації мобілізаційної підготовки в державі;»;

доповнити підпунктами 13), 14) та 15) такого змісту:

«13) розширення діяльності та посилення ролі військово-патріотичних організацій;

14) забезпечення готовності транспорту та об’єктів транспортної інфраструктури на користь оборони Республіки Казахстан;

15) запровадження Республіка Казахстан військової служби резерві.»;

у пункті 68:

підпункт 6) викласти у такій редакції:

«6) забезпечення стійкості та розширення виробництва основних видів боєприпасів для Збройних Сил, інших військ та військових формувань;»;

підпункт 10) викласти у такій редакції:

«10) створення умов взаємовигідного співробітництва з іноземними компаніями для постачання сучасного озброєння та військової техніки, трансферту технологій та створення спільних виробництв на території Республіки Казахстан з виробництва перспективних систем озброєння;»;

заголовок «3.3.3. Розширення участі Республіки Казахстан у забезпеченні міжнародної безпеки» викласти у такій редакції:

«Параграф 3. Розширення участі Республіки Казахстан у забезпеченні міжнародної безпеки»;

пункт 70 викласти у такій редакції:

«70. Розвиток міжнародного військового співробітництва Республіки Казахстан спрямовано розширення діяльності у сфері забезпечення міжнародної безпеки та зниження військових загроз державі.

Співробітництво складає основі принципів багатовекторності, прагматизму і проактивності, що означають розвиток дружніх, рівноправних, передбачуваних і взаємовигідних відносин з усіма державами, міждержавними об’єднаннями та міжнародними організаціями, що становлять практичний інтерес Республіки Казахстан.»;

у пункті 71:

доповнити підпунктом 1-1) такого змісту:

«1-1) сприяння розвитку систем глобальної та регіональної безпеки з урахуванням інтересів усіх держав на основі принципів довіри, відкритості, взаєморозуміння, забезпечення рівної та неподільної безпеки для всіх держав з опорою на політико-дипломатичні інструменти подолання глобальних та регіональних криз;»;

підпункт 3) викласти у такій редакції:

«3) активну участь у веденні міжнародної боротьби з тероризмом, екстремізмом та наркобізнесом;»;

доповнити підпунктами 4), 5), 6), 7), 8) та 9) наступного змісту:

«4) посилення ролі військової дипломатії у забезпеченні міжнародної безпеки шляхом розширення присутності апаратів військового аташе за кордоном;

5) розширення участі військового персоналу, миротворчих підрозділів у міжнародних навчаннях;

6) обмін досвідом у питаннях планування, проведення та всебічного забезпечення антитерористичних операцій та операцій з підтримки миру та безпеки;

7) проведення якісної підготовки та відбору військового персоналу відповідно до критеріїв ООН для участі у миротворчих операціях;

8) розвиток напрямів діяльності Республіки Казахстан підтримки миротворчих зусиль;

9) нарощування діяльності щодо посилення ролі центру миротворчої підготовки як регіонального міжнародного центру з підготовки фахівців у галузі миротворчості.»;

пункт 73 доповнити підпунктами 8) та 9) такого змісту:

«8) надання продукції оборонно-промислового комплексу Республіки Казахстан до застосування у миротворчих операціях (місіях);

9) вдосконалення нормативної правової бази Республіки Казахстан у сфері миротворчої діяльності Республіки Казахстан.».

заголовок «4. Висновок» викласти у такій редакції:

«Розділ 4. Висновок».

2. Цей Указ набуває чинності з дня його підписання.

Коментарии

Последние

Найактуальніші новини та аналітичні матеріали, ексклюзивні інтерв'ю з елітою України та світу, аналіз політичних, економічних та суспільних процесів в країні та за кордоном.

Ми на мапі

Контакти

01011, м. Київ, вул. Рибальська, 2

Телефон: +38-093-928-22-37

Copyright © 2020. ELITEXPERT GROUP

To Top